Thanh Tâm Bùi vừa mua acc #LQ 15524
Võ Cường Messi vừa mua acc #CF5k 2146
Võ Cường Messi vừa mua acc #LQ5k 198
Võ Cường Messi vừa mua acc #LQ30k 535
Tăng Mạnh Hải vừa mua acc #CF 15803
Ngoc Tính vừa mua acc #CF 15796
Anh Pham vừa mua acc #CF 15794
Lê Gia Bảo vừa mua acc #CF 15806
Nhật Trường vừa mua acc #CF 15702 (10th)
贵东程 vừa mua acc #CF 15812

Hướng Dẫn Đổi Thông Tin


+ Thông tin tài khoản Acc CF gồm 4 thông tin chính: ( Những TT này mình đã gửi đầy đủ khi các bạn mua Acc )
✓ Email
✓ Câu hỏi bảo mật và câu trả lời
✓ Số điện thoại ( SMS Banking )
✓ Chứng minh nhân dân


1:  Hướng dẫn thay đổi Email:– Đầu tiên các bạn truy cập vào website: https://vtcgame.vn
– Đăng nhập Tài Khoản và Mật Khẩu vào

– Click vào phần Thông Tin

– Click vào phần Thay Đổi

– Nhập Câu hỏi bảo mật, Câu Trả lời, Email hiện tại ( Những TT này mình đã gửi qua khi các bạn mua Acc )– Nhập Email mới cần thay đổi( Ở đây mình xài Gmail, còn bạn nào sử dụng Mail khác thì cũng làm tương tự )

– Hệ thống Thông báo xác nhận qua Email mới

– Các bạn Đăng nhập vào Email mới cần thay đổi

– Sau khi đăng nhập, vào Mail ( Hộp thư đến hoặc Trong phần Danh sách mở rộng => Spam ) để kiểm tra sẽ có Mail từ hệ thống VTC gửi về, các bạn Click vào đó

– Click vào đường dẫn để xác nhận là xong

2/ Hướng dẫn thay đổi Câu Hỏi Bảo Mật– Các bạn vào phần Bảo Mật Tài Khoản

– Vào phần Đổi Câu Hỏi Bảo Mật

– Ở mục số CMND: Các bạn nhập CMND cũ của Shop mình vào ( CMND mình đã gửi qua khi các bạn mua Acc )
– Ở mục Email đăng ký: Các bạn nhập Email vừa thay đổi vào
– Ở mục Câu hỏi bảo mật và Câu trả lời: Các bạn nhập cũ vào( Mình đã gửi qua khi các bạn mua Acc )

– Hệ thống thông báo xác nhận qua Email

– Làm tương tự như bước đổi Email, các bạn đăng nhập ( Hộp thư đến hoặc Trong phần Danh sách mở rộng => Spam ) kiểm tra Mail và Click vào đường dẫn để xác nhận

– Click Vào Link ….

– Chọn câu hỏi bảo mật mới và nhập câu trả lời rồi nhấn Thực Hiện là xong

3/ Hướng dẫn đăng kí Số Điện Thoại ( SMS Banking )– Ở phần thông tin tài khoản, mục số điện thoại, các bạn nhập số điện thoại các bạn vào rồi chọn xác thực
Lưu ý: 1 số điện thoại chỉ đăng kí được 1 Acc

– Các bạn soạn tin nhắn EB OTP gửi 8066 lấy mã xác thực rồi điền vào và nhấn Xác Thực là xong

4/ Hướng dẫn đổi CMND– Các bạn truy cập vào Website: http://hotro.vtc.vn
– Vào phần Đăng Nhập

– Nhập Tài Koản và Mật Khẩu

– Vào phần Thông Tin Tài Khoản

– Điền các thông tin như: Họ Tên, Số Điện Thoại, Tài khoản cần hỗ trợ
– Ở mục Email: Đăng nhập Email vừa thay đổi
– Ở mục Câu hỏi bảo mật và câu trả lời: Điền Câu hỏi bảo mật và Câu trả lời vừa thay đổi
– Ở mục CMND: Điền CMND cũ của Shop mình vào ( CMND mình gửi qua khi các bạn bạn mua Acc )
– Click vào phần Thay đổi thông tin tài khoản

– Nếu muốn đổi Email khác thì đăng nhập Email mới còn không thì các bạn để yên
– Nếu muốn đổi Câu hỏi bảo mật khác thì các bạn chọn câu hỏi bảo mật và câu trả lời, còn không đổi thì để yên
– Nhập số CMND mới muốn thay đổi vào ( Nên sử dụng CMND chính chủ của các bạn )
– Hủy SMS: Chọn Không ( Vì các bạn đã đăng kí Số Điện Thoại của các bạn vào rồi ) Hoặc các bạn chọn Có để đăng kí số điện thoại mới
– Mã yêu cầu: Các bạn tự điền vào
– Nhấn Gửi yêu cầu

– Vào phần Lịch sử yêu cầu để kiềm tra yêu cầu vừa gửiLưu ý: Sau khi gửi yêu cầu tài khoản sẽ bị khóa để hỗ trợ cho đến khi hỗ trợ xong
– Thời gian hỗ trợ trong vòng 6-24h

– Chúc các bạn thành công ! ^_^